Teklif

Şirket arasında AVİTOUCH TURİZM SEYAHAT ACENTASI, lisans numarası 12520, adresinde kayıtlı BATI MAHALLESİ HAT BOYU CAD. NO:42/113 PENDİK İSTANBUL bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak olan Yüklenici ile bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak olan Müşteri, aşağıdaki hüküm ve koşullara uygun olarak bu Teklif Sözleşmesini (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) imzalamışlardır:

TANIMLAR

1.1 "Yüklenici", transfer hizmetleri sağlayan, yürürlükteki yasalar uyarınca kurulmuş bir şirket olan AVİTOUCH TURİZM SEYAHAT ACENTASI anlamına gelir.

1.2 "Müşteri" - İcracının transfer hizmetleri için sipariş veren ve ödeme yapan gerçek veya tüzel kişidir.

1.3 "Hizmetler" yolcuların ve bagajlarının belirlenmiş güzergahlarda ve üzerinde mutabık kalınmış zaman çizelgelerinde taşınmasını içeren transfer hizmetleri anlamına gelir.

1.4 "Başvuru" - Yüklenicinin web sitesinde bir sipariş verirken, bir e-posta gönderirken veya yöneticiye bilgi gönderirken Müşteri tarafından doldurulan bir form.

SÖZLEŞME KONUSU

2.1 Yüklenici, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak Müşteriye transfer hizmetleri sağlamayı taahhüt eder.

2.2 Transfer hizmetleri, Müşteri ve beraberindeki kişilerin yanı sıra bagajların belirlenen güzergahlarda ve belirlenen saatlerde taşınmasını içerir.

2.3 Müşteri, İcracının web sitesindeki uygun formu doldurarak, e-posta adresine ilgili bir mektup göndererek transfer hizmetleri için Başvuru yapma hakkına sahiptir. touravito@gmail.com veya nakliyeyi haberci aracılığıyla koordine ederek.

HİZMET ŞARTLARI

3.1 Müşteri, kalkış yeri, varış yeri, tarih, saat, yolcuların isimleri ve sayısı dahil olmak üzere doğru bilgileri vermeyi taahhüt eder.

3.2 Müşteri ayrıca Yüklenici ile iletişime geçmek ve sipariş ve siparişin yerine getirilmesi ile ilgili bildirimleri almak için iletişim bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi) vermeyi taahhüt eder.

3.3 Yüklenici, güvenlik ve konfor gerekliliklerini karşılayan bir araç ve Hizmetleri yerine getirmek için deneyimli bir sürücü sağlamayı taahhüt eder. Yüklenici, aracın iyi durumda olacağını, gerekli tüm güvenlik gereksinimlerini karşılayacağını ve Müşterinin rahat bir şekilde taşınmasını sağlayacağını garanti eder.

3.4 Yüklenici, seçilen güzergahı ve kararlaştırılan saat ve tarihi dikkate alarak transfer hizmetleri sunar. Müşteri, belirlenen zamanda ve yerde transfer için hazır bulunmayı taahhüt eder.

3.5 Siparişin ayrıntılarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, Müşteri bu değişiklikleri gecikmeksizin Yükleniciye bildirmeyi taahhüt eder. Yüklenici, Müşterinin talebini karşılamak için makul çabayı gösterecektir, ancak sipariş onaylandıktan sonra değişiklik yapma olasılığını garanti etmez.


FİYAT VE ÖDEME
4.1 Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin fiyat, seçilen güzergaha göre hesaplanır. Hizmetlerin fiyatları Yüklenicinin web sitesinde belirtilir ve Müşterinin talebi üzerine sağlanabilir.

4.2 Hizmetler için ödeme Müşteri tarafından Yüklenicinin belirlenmiş tarifelerine uygun olarak yapılacaktır. Müşteri, Hizmetler için nakit olarak veya İcracının web sitesinde belirtilen mevcut elektronik ödeme sistemlerini kullanarak ödeme yapma fırsatına sahiptir.

4.3 Siparişin verilmesi sırasında belirtilen fiyat nihaidir ve Müşteri ile Yüklenici siparişin hüküm ve koşullarındaki değişiklikler ve buna karşılık gelen yeniden hesaplanan fiyat üzerinde anlaşmadıkça değiştirilemez.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU
5.1 Yüklenici, Hizmetlerin Sözleşme hüküm ve koşullarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak sağlanmasından sorumlu olacaktır. Ancak Yüklenici, makul çabalarla öngörülemeyen veya önlenemeyen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden veya yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu olmayacaktır

5.2 Müşteri, sipariş verirken gerçek ve doğru verileri sağlamaktan sorumludur. Müşteri ayrıca İcracı'nın Hizmetlerinin kullanımı sırasındaki eylemlerinden ve güvenliğinden de sorumludur.

5.3 Yürütücü, Yürütücünün Hizmetlerinin kullanımı sırasında Müşterinin veya Müşterinin yolcuları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

GİZLİLİK
6.1 Yüklenici, Müşteri tarafından sipariş verme ve Hizmetleri kullanma sürecinde sağlanan bilgilerin gizliliğini, mevzuatın öngördüğü haller veya Hizmetlerin sağlanması ya da mevzuata uyulması amacıyla bilgilerin açıklanmasının gerekli olduğu durumlar haricinde korumayı taahhüt eder.

SÖZLEŞME İPTALİ
7.1 Müşteri, belirlenen transfer saatinden en az 24 saat önce İcracıya bildirimde bulunarak sipariş edilen Hizmetleri reddetme hakkına sahiptir. Müşterinin belirtilen süre içinde reddetmesi durumunda, İcracı, nakit ödeme hariç olmak üzere, ön ödeme yapılmışsa, ön ödemenin bir kısmını veya tamamını alıkoyma hakkına sahiptir.

7.2 Yüklenici, acil durumlar, doğal afetler veya mevzuattaki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı Hizmetlerin yerine getirilememesi durumunda siparişi yerine getirmeyi reddetme veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

PROMOSYON KODU
8.1 Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan promosyon kodları, Müşteri tarafından Hizmetlerin sipariş edilmesi sırasında indirim veya diğer avantajların alınması için kullanılabilir.

8.2 Her promosyon kodu, aksi belirtilmedikçe yalnızca bir Müşteri tarafından bir kez kullanılabilir.

8.3 Promosyon kodları nakit ile değiştirilemez ve Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan diğer teklifler veya indirimlerle birlikte kullanılamaz.

8.4 Bir promosyon kodunun geçerlilik süresi sınırlıdır ve sağlandığında belirtilecektir. Geçerlilik süresi sona erdikten sonra promosyon kodu kullanılamaz.

8.5 Hizmet Sağlayıcı, promosyon kodlarının kullanım şartlarını değiştirme ve önceden haber vermeden bunları iptal etme hakkını saklı tutar.


NİHAİ HÜKÜMLER
9.1 İşbu Sözleşme bir teklif niteliğinde olup, Müşteri tarafından Başvuru yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

9.2 Bu Sözleşme, Hizmetlerin gerçekleştirildiği Türkiye yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.

9.3 Bu Sözleşme ile ilgili anlaşmazlık durumunda, taraflar anlaşmazlığı müzakere ve anlaşma yoluyla çözmek için tüm makul çabayı göstereceklerdir. Anlaşmaya varılamaması durumunda, anlaşmazlık Yüklenicinin bulunduğu yerdeki yetkili bir mahkemede değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

9.4 Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

9.5 Bu Sözleşme Rusça dilinde hazırlanmıştır ve Müşteriye kolaylık sağlamak için diğer dillerde de sunulabilir. Sözleşme şartlarının yorumlanmasında veya yorumlanmasında tutarsızlık olması durumunda, Rusça versiyon geçerli olacaktır.


Müşteri, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğini teyit ederek, transfer hizmetleri için bir sipariş verir ve söz konusu hüküm ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini teyit eder.